Kết quả kiểm toán của Công ty CP Vận tải Thủy - Vinacomin

28/06/2013 01:56' CH
Sau thời gian 06 tháng từ ngày 01/01/2013 Công ty TNHH Kiểm toán BDO đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty Cổ phần Vận tải Thủy - Vinacomin

Thông báo họp Đại hội cổ đông 2013

18/06/2013 01:55' CH
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:.....

Báo cáo thường niên năm 2012

07/05/2013 04:27' CH
Công ty Cổ phần Vận tải thuỷ – TKV (Nay là Công ty Cổ phần Vận tải thuỷ – VINACOMIN) thành lập ngày 24/4/2007. Mã số doanh nghiệp là 5700 647 458 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Quảng Ninh...

Báo cáo tài chính 2012 đã được kiểm toán

24/04/2013 05:34' CH
Báo cáo tài chính 2012 đã được kiểm toán

Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải thuỷ - Vinacomin

05/09/2011 02:13' CH
Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải thuỷ Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/7/2011.

Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty cổ phần Vận tải thuỷ - TKV.

24/04/2011 02:22' CH
Công ty TNHH BDO Việt Nam tại Hà Nội đã kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2010 cho Công ty cổ phần Vận tải thuỷ - TKV.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,