#
Tiêu đề
Tóm tắt
Ngày ký

1502/QĐ/TTN-KHZ

Về việc ban hành giá bán than cục 6 TCCS tiêu thụ trong nuớc, chưa có thuế GTGT

59/2007/QĐ-TTg

Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước

584/QĐ-HĐQT

Ban hành Quy chế xét tặng Huy hiệu "Thợ mỏ vẻ vang Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam"

651/QĐ-HĐQT

V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ thưởng trong lương Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

650/QĐ-HĐQT

V/v Ban hành Quy chế Quản lý Lao động, tiền lương của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

663/QĐ-HĐQT

V/v ban hành Quy chế tổ chức quản lý công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công nhân kỹ thuật của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

607/QĐ-HĐQT

Về việc ban hành Quy chế thi đua khen thưởng của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

221/QĐ-HĐQT

Quy chế quản lý công tác vật tư của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

2918/QĐ-HĐQT

Quy chế Quản lý cán bộ trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

228/2006/QĐ-TTg

Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN
           Địa chỉ : 108 Lê Thánh Tông - TP Hạ Long - Quảng Ninh                        
Tel: (0203) 3518 069 * Fax: (0203) 3518 059 
Email: vantaithuytkv@vnn.vn *** Website:http//vantaithuytkv.vn

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,