#
Tiêu đề
Tóm tắt
Ngày ký

3128/QĐ-TCCB

Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban lãnh đạo điều hành Tập đoàn TKV

2756/QĐ-HĐQT

Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ (ông Doãn Văn Quang)

2328/QĐ-HĐQT

Về việc sửa đổi Khoản 1, Điều 24 Quy chế quản lý cán bộ trong Tập đoàn TKV

2273/QĐ-HĐQT

Quyết định sửa đổi, bổ sung “Quy chế tổ chức tuyển chọn và quản lý sinh viên đi đào tạo cao đẳng và đại học ở nước ngoài có tài trợ kinh phí của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam”

2005/QĐ-KCL

Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong cơ quan Tập đoàn

1721/QĐ-HĐQT

Ban hành Quy chế quản lý an toàn, bảo hộ lao động Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

1659/QĐ-KHZ

Quy định Mẫu biểu xây dựng Kế hoạch phối hợp kinh doanh hàng năm áp dụng trong Tập đoàn TKV

1664/QĐ-HĐQT

Quy chế về quản trị chi phí, giá thành, giá mua/bán trog Tập đoàn các công ty Than - Khoáng sản Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 1664/QĐ-HĐQT ngày 17 tháng 7 năm 2007)

1650/QĐ-HĐQT

Ban hành “Quy chế tổ chức tuyển chọn và quản lý sinh viên đi đào tạo cao đẳng và đại học ở nước ngoài có tài trợ kinh phí của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam”

5170/CV-KHZ

Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2008.

Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN
           Địa chỉ : 108 Lê Thánh Tông - TP Hạ Long - Quảng Ninh                        
Tel: (0203) 3518 069 * Fax: (0203) 3518 059 
Email: vantaithuytkv@vnn.vn *** Website:http//vantaithuytkv.vn

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,