Giới thiệu

Công ty cổ phần vận tải thủy - TKV (nay là Công ty cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN) được Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phê duyệt Đề án thành lập tại Quyết định số 645/QĐ - HĐQT ngày 26 tháng 3 năm 2007.
Công ty cổ phần Vận tải thủy - TKV nay là Công ty cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN được Đại hội đồng cổ đông sáng lập thông qua ngày 12 tháng 4 năm 2007. Các cổ đông sáng lập của Công ty là Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt nam và một số Công ty con của Tập đoàn. Công ty có vốn điều lệ là 100 tỷ đồng.  
Ngày 24 tháng 4 năm 2007 Công ty cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN được Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy phép Đăng ký kinh doanh lần đầu số 2203000845. 

Dịch vụ
Vận tải đường thuỷ nội địa
Vận tải đường thuỷ nội địa
Vận tải ven biển và viễn dương
Vận tải ven biển và viễn dương
Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện
Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện
Kinh doanh máy móc, thiết bị
Kinh doanh máy móc, thiết bị
Tin tức
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,